Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie

Informacja o projekcie współrealizowanym przez Piotrkowską Fundację im. A.F. Modrzewskiego z Piotrkowa Trybunalskiego i Stowarzyszenie PROREW z Kielc.

Utworzono dnia 30.06.2017

 

Projekt realizowany jest od 01.11.2016 r. do 31.05.2018 r. na terenie województwa łódzkiego, powiaty: opoczyński, radomszczański, tomaszowski

 

Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje:

  1. Wsparcie doradcze w postaci Indywidualnego Poradnictwa  Zawodowego, na podstawie którego, dla każdego z uczestników projektu opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD) – 6 godz. dla każdego uczestnika;
  2. Wsparcie doradcze w postaci Poradnictwa Grupowego – 10 godz. dla każdej grupy;
  3. Indywidualne Pośrednictwo Pracy – 8 godz. dla każdego uczestnika;
  4. Wsparcie szkoleniowe - do wyboru szkolenia z zakresu:
  1. Asystent ds. Księgowości/ Finansowych;
  2. Spawacz metoda MAG/MIG lub TIG;
  3. Asystent Administratora ds. systemów komputerowych;
  1. Wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego wypłacane po ukończeniu każdego miesiąca szkolenia zawodowego;
  2. Wsparcie w postaci staży zawodowych dla 120 Uczestników Projektu. W zależności od zdiagnozowanych na etapie IPD potrzeb Uczestnika Projektu staże będą zróżnicowane względem długości ich trwania na:

- staże 3 miesięczne dla 40 UP

- staże 4 miesięczne dla 40 UP

- staże 5 miesięczne dla 40 UP

  1. Stypendium stażowe za każdy miesiąc odbywania stażu.

Wszystkie realizowane formy wsparcia (tj. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo zawodowe, szkolenia i staże) są bezpłatne dla Uczestników Projektu.

Godziny zajęć będą uwzględniać możliwości dojazdu z małych miejscowości.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby po 29 roku życia uczące się lub zamieszkujące obszary (gminy) wiejskie na terenie woj. łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i biernych zawodowo), w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. min. osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach)

W projekcie nie mogą brać udziału osoby:
Prowadzące działalność gospodarczą,
Będące uczestnikami / słuchaczami szkół dziennych lub kursów/szkoleń dziennych,

Będące studentami na studiach dziennych,
Osoby, które brały udział w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych
w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do udziału w projekcie.

 

Piotrkowska Fundacja

im. A. F.  Modrzewskiego

97-300 Piotrków Trybunalski

ul. Juliusza Słowackiego 7/9

tel. 44 647 77 98, www.szkola.info.pl

NIP 771 26 61 397, Regon 592293549

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3